TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

Stavba byla zahájená 25.9.2019

TJ Nebory byla založena obecními nadšenci v roce 1963 a její aktivita již od začátku byla směřována na občany Nebor a širokého okolí. Jak to bývalo v té době v roce 1965 si svépomocně postavili hospodářskou budovu z železné konstrukce a dřeva. V této budově byly šatny, sklad a místnost ve které se hrával i soutěžní pink ponk. Jak čas plynul budova i přes veškerou snahu o její údržbu podlehla času a na rozhodnutí statika byla za finanční pomoci města Třince v červnu 2018 stržena. Od té doby naše početná mládež využívá jako šatny dvě stavební buňky. Vedení TJ se již pět let snažilo žádostmi na MŠMT o získání dotace na rekonstrukci sportovního areálu a v tomto roce uspěli.

Po celou dobu jsme měli podporu vedení města a také občanů. O velké podpoře občanů, firem, a to nejen z našeho regionu, svědčí i výše darů ve veřejné sbírce, která se zastavila na částce 490 tis. Kč. TJ funguje na bázi dobrovolné práce členů oddílu a rodičů dětí. Věříme, že díky obdržené dotaci a postavení nového zázemí se nám podaří přilákat nové mladé členy, zkvalitnit podmínky jak pro soutěžní sport, tak i rekreační a tímto zajistit budoucnost TJ.

 

Realizací výstavby nových šaten a celkového zázemí pod názvem „TJ Nebory – Úprava sportovního areálu a rekonstrukce šaten, II. etapa“ se konečně přehoupneme do 21. století.

Stavba bude zděná, zateplená, o ploše 20 x 20 m, přízemní se sedlovou střechou. Výměna vzduchu bude prováděna vzduchotechnikou a vytápění přímotopy. V budově se bude nacházet celkem pět šaten, když čtyři budou vybaveny sprchami a WC. Pátá šatna bude sloužit pro nejmenší členy TJ. Všechny šatny budou vybaveny skříňkami. Další místností bude klubovna, která bude sloužit k herně pin pongu, posilování a společenským aktivitám. Dále jsou dvě místnosti, které budou fungovat jako sklady a místnost na strojní vybavení. Protože ke sportu patří i zázemí pro všechny fanoušky a příznivce TJ, je součástí projektu i občerstvovací místnost a zakryté posezení. Stavba splňuje veškeré potřebné podmínky TJ a konečně se dočkáme jak připojení pitné vody a plynu, tak i vybudování nové kanalizace a čističky, včetně vyřešení dlouholetých problémů s přívalovými dešti, které nám v minulosti napáchali mnoho škody.

Celková částka za výstavbu včetně DPH činí 9,42 mil. Kč. Z dotačního programu MŠMT obdržíme 5,07 mil. Kč, což je 54 %, finanční podpora statutárního města Třince činí 42 % a jedná se o částku 3,95 mil. Kč. Naše TJ se podílí celkem 400 tis. Kč, což činí necelá 4 %, kdy tato částka bude hrazena z veřejné sbírky (zbývající peníze ze sbírky, budou použity na výstavbu požární nádrže). Kolaudace musí být provedená do  konce měsíce března příštího roku. Věříme, že vše půjde podle plánu a jarní sezónu zahájíme slavnostním přestřihnutím pásky.

Ještě jednou chceme poděkovat MŠMT, vedení statutárního města Třinec, všem lidem a firmám, kterým není lhostejná budoucnost a fungování TJ.

 TAKHLE VYPADALY ŠATNY PŘED DEMOLICÍ

 

NOVÉ ZÁZEMÍ V NÁHLEDOVÉM POHLEDU

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Hlavní sponzoři

Jsme členy

Spřátelené weby